Architektura

Domy jednorodzinne

Nasze doświadczenie pozwala na prowadzenie prac projektowych i inwestycji dla klientów indywidualnych na bardzo wysokim poziomie. 

Etap 1 – pierwsze spotkanie

…i pierwsza rozmowa o Waszych potrzebach nie tylko tych funkcjonalno-przestrzennych, ale też o Waszych preferencjach estetycznych. Taka rozmowa pozwala mi zapoznać się z Waszymi oczekiwaniami oraz stanowi punkt wyjścia do projektu i powstania pierwszych szkiców Waszego nowego domu.

Etap 2 – projekt koncepcyjny

…to etap podczas którego nasza współpraca będzie bardzo intensywna – będziemy często rozmawiali m.in.: o rozwiązaniach jakie wprowadzę do projektu, a które pozwolą Wam w przyszłości cieszyć się spokojem i  harmonią użytkowania Waszego nowego domu.

Projekt koncepcyjny to pierwsze z opracowanie projektowe – dzięki niemu zdefiniujemy układ funkcjonalny Waszego domu, a to z kolei pozwoli mi założyć wstępne rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne.

Zwieńczeniem projektu koncepcyjnego jest zdefiniowana bryła oraz docelowy układ pomieszczeń Waszego domu.

Etap 3 – projekt budowlany

Projekt budowlany to już dokument formalny – załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, a jako taki musi być wykonany zgodnie z rozporządzeniem warunkującym jego zakres.

Projekt budowlany składa się z projektu architektoniczno-budowlanego, projektu konstrukcyjno – budowlanego (wraz z obliczeniami statycznymi)  i projektu zagospodarowania terenu, który polega na naniesieniu projektowych elementów, tj. projektowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną (instalacje zewnętrzne, przyłącza, sieci itp.) i urządzeniami budowlanymi (parkingi, śmietniki itp) na aktualną mapę do celów projektowych. 

Projekt budowlany zawiera również opracowania branżowe dotyczące terenu działki np.:  projekt drogowy, projekty instalacyjne, opinię geotechniczną, analizę przesłaniania i zacieniania, analizę obszaru oddziaływania budynku oraz charakterystykę energetyczną.

Etap 4 – pozwolenie na budowę

W  waszym imieniu uzyskam prawomocną decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, oraz wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, dokumenty itp.

… i można przystąpić do budowy.

Zbudujmy Razem

Nowe pole

4 + 12 =

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Flowtektura Pracownia Projektowa Małgorzata Pirek mieści się pod adresem: Józefa 25 lok. 16, Łódź, łódzkie. Numer Identyfikacji Podatkowej naszej działalności to: 7282544765.kontakt z administratorem: biuro@flowtektura.pl Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Pracownia Projektowa

FLOWTEKTURA

Małgorzata Pirek

mob.: +48 603 770 507

biuro@flowtektura.pl