Architektura

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu skoordynowanych, pełno branżowych projektów budowlanych i wykonawczych.

Zapraszamy do kontaktu.

Etap 1 – projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny stworzony w oparciu o wytyczne inwestorskie określające m.in. układ programowo – funkcjonalny i zamierzoną do uzyskania powierzchnię użytkową to pierwsze z opracowań projektowych.

Koncepcja definiuje zagospodarowanie terenu, układ funkcjonalny budynku, określa wstępną konstrukcję i wyposażenie instalacyjne.

Stworzony model 3D pozwala na sprawdzenie m.in. przesłaniania czy zacieniania co przekłada się na doprecyzowanie ostatecznej bryły budynku.

Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja jest podstawą do opracowania projektu budowlanego zamierzenia inwestycyjnego.

Etap 2 – projekt budowlany

Projekt budowlany, stanowiący załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, to dokument formalny, wykonany zgodnie z rozporządzeniem warunkującym jego zakres. Projekt budowlany składa się m.in. z:

 • projektu architektoniczny (w postaci rzutów wszystkich kondygnacji, charakterystycznych przekrojów, elewacji, zestawień stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, wyposażenia technicznego) wraz z projektem zagospodarowania terenu (naniesieniem projektowych elementów, tj. projektowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną – instalacje zewnętrzne, przyłącza, sieci itp., urządzeniami budowlanymi – parkingi, śmietniki itp., na aktualną mapę do celów projektowych;
 • projekt konstrukcyjny (wraz z obliczeniami statycznymi);
 • projekt instalacji sanitarnych;
 • projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • charakterystykę energetyczną wraz z analizą wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • projekt drogowy lub/i projekt zjazdów na teren nieruchomości;
 • projekty usunięcia kolizji – w razie zaistnienia takiej potrzeby;
 • opinię geotechniczną, a w razie konieczności dokumentację geologiczno – inżynieryjną;
 • opracowania akustyczne;
 • projekt rozbiórek;

Projekty  uzgadniane są dodatkowo z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznymi – zgodnie z obowiązującym prawem.

Etap 3 – pozwolenie na budowę

Jako pełnomocnik Inwestora uzyskujemy prawomocne decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, oraz wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, dokumenty itp.

Etap 4 – materiały marketingowe

W ramach dodatkowych opracowań możemy przygotować:

 • materiały do oferty sprzedażowej m.in. rzuty lokali  i układy kondygnacji;
 • wizualizacje również te foto-realistyczne;
 • makiety
Etap 5 – projekt wykonawczy

Etap wykonawczy stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym – jego zakres i szczegółowość uzgadniana jest na etapie podpisywania umowy projektowej.

Etap 6 – usługi dodatkowe (nadzór autorski / projekty zamienne)
Jako zespół projektowy mamy obowiązek prawny pełnienia nadzoru autorskiego nad projektowaną przez nas inwestycją.

Zapewniamy stałą kontrolę nad zgodnością wykonywanych prac z dokumentacją projektową, wyjaśniamy wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz konsultujemy wprowadzanie rozwiązań zamiennych a w razie powstania takiej konieczności wykonujemy projekty zamienne oraz uzyskujemy zamienne pozwolenia na budowę.

Zbudujmy Razem

Nowe pole

4 + 10 =

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Flowtektura Pracownia Projektowa Małgorzata Pirek mieści się pod adresem: Józefa 25 lok. 16, Łódź, łódzkie. Numer Identyfikacji Podatkowej naszej działalności to: 7282544765.kontakt z administratorem: biuro@flowtektura.pl Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Pracownia Projektowa

FLOWTEKTURA

Małgorzata Pirek

mob.: +48 603 770 507

biuro@flowtektura.pl